SAAR’s Praktijk is uitermate geschikt voor kinderen. Saar, zelf moeder van twee jonge kinderen, ervaart dat bij kinderen vanwege hun ontvankelijkheid heel snel resultaat wordt geboekt. Met speelse oefeningen voor thuis komt er continuering in het proces.

Kinderen die bijvoorbeeld last hebben van “restless legs” zijn er meestal na één behandeling al van genezen. Saar gebruikt een combinatie van de Chinese en Reiki Geneeswijze, ademhalingstechnieken en de kracht van edelstenen (een knuffelsteen, armbandje met edelbedel, samen met stenen een schilderijtje maken). Verder hanteert Saar de zogenaamde “Fluistermethode” en “Deugdenvriendjes” waarbij zij kinderen op een speelse en veilige manier bewust maakt van hun eigen grenzen; wat goed en wat niet goed voelt, voor hen is en hoe hiermee om te gaan. Dit helpt kinderen én ouders, klachten zoals slecht slapen, slechte concentratie, pijn, hoogsensitieviteit, overprikkeld zijn of niet lekker in je vel zitten op te lossen.

FLUISTERMETHODE Bij de Fluistermethode draait het om het contact tussen ouders en kinderen helder te maken. De methode is bedoelt om een ander perspectief te creëren. Bedoeld als ondersteuning, als inzichten brengende eyeopener. En een hulpmiddel om gedragingen via adviezen handvatten te doorbreken. De ouder vult 2 vragenlijsten in, die dan ‘vertaald’ teruggekoppeld worden bij een vervolg gesprek. Zo komt heel mooi in beeld hoe het perspectief van beide partijen kan zijn en hoe of waar een oplossing gevonden zou kunnen worden inde connectie. Je krijgt ook tips en inzichten om de belevingswereld van een kind in beeld te brengen en een vorm van tolerantie en begrip in beweging te brengen. We bespreken samen de mogelijkheden die kunnen ondersteunen en helpen.

DEUGDENVRIENDJES Iedereen die met kinderen (vanaf 3 jaar) aandacht wil besteden aan sociale vorming, kan de deugdenvriendjes gebruiken.
Kinderen leren meer over zichzelf als je benoemt dat je geduld, moed of zelfbeheersing bij ze zag, dan wanneer je zegt dat ze iets ‘goed’ of ‘leuk’ hebben gedaan. Het benoemen van deugden versterkt het karakter. Bovendien groeit de woordenschat en worden kinderen sociaal vaardiger. Aandacht voor deugden brengt openheid en vergroot het begrip voor anderen. Kinderen ontwikkelen veerkracht en verantwoordelijkheid; deugden waar ze hun hele leven op kunnen bouwen.
De omschrijvingen van de deugden op de deugdenkaartjes helpen om de abstracte normen en waarden dichterbij te brengen en praktisch te maken.

‘Virtue’ (deugd) betekent letterlijk ‘kracht’. Deugden groeien uit tot innerlijke kwaliteiten wanneer we ze gebruiken. Ze komen tot bloei wanneer we ze effectief inzetten. En wanneer ze door anderen opgemerkt en gewaardeerd worden! Overal waar mensen – jong en oud – bewust aandacht besteden aan deugden, verspreiden deze deugden zich als een olievlek: zelfvertrouwen, betrokkenheid, verdraagzaamheid…

Het Deugdenproject leert ouders hoe ze deugden in kinderen kunnen helpen ontwaken. Het uitgangspunt, is dat ieder kind alle deugden in potentie in zich heeft. Door deugdentaal te spreken, leermomenten te herkennen en duidelijke grenzen te stellen, halen we het beste uit de kinderen. En uit onszelf. We worden ‘deugdenmentoren’ die bij kinderen deugden helpen ontwikkelen.
Het grootste geschenk dat we een kind kunnen geven, is dat het een positief zelfbeeld ontwikkeld. Van daaruit kunnen deugden groeien. Het Deugdenspel maakt je op een speelse motiverende wijze bewust van de bouwstenen van je karakter. Eigenschappen zoals, eerlijkheid, concentratie, moed en respect worden helder en bondig uitgelegd. De Deugden Methode wordt in het buitenland veel toegepast ook op scholen.

Reiki Regenboog workshop voor kinderen

In deze workshop leren kinderen meer zelfvertrouwen en rust te hebben. De kinderen van nu leven vaak gehaast en worden blootgesteld aan (soms te) veel prikkels. Met Reiki leren de kinderen gemakkelijker om te gaan met de stress van het dagelijks leven. Ze leren te vertrouwen op hun eigen intuïtie en mogelijkheden. Ze leren het beste uit zichzelf te halen!

Een workshop van twee en half uur die speciaal is bedoeld voor kinderen (vanaf 6 jaar) om op speelse wijze kennis te maken met de Universele Energie en de 1e initiatie te ondergaan als een vorm van bescherming van de individuele energie.

Er wordt met de kleuren van de regenboog gewerkt, bijvoorbeeld met edelstenen zelf een regenboog maken (zie foto) op een speelse manier verteld en geleerd. Ze leren de geschiedenis van Reiki, hoe ze zelf Reiki kunnen oefenen.

De kinderen krijgen bij afronding allemaal een certificaat en het boek “Kiki tovert met Reiki”.

Het is een heerlijke dag die de kwaliteit van de rest van het leven positief zal beïnvloeden.